O nás

Záleží nám na vývoji vašich dětí. Naše školka vyniká kvalitní výukou, krásným prostředím a individuálním přístupem.

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Duchcov

Vzdělávací program: Každý, kdo se narodí, má své místo na Zemi.

Počet tříd: 3

Počet žáků: 60

Provozní doba: 6:00 - 16:00 hod.

Výsledky kontrolní činnosti ČŠI: www.csicr.cz


Charakteristika a historie školy

Starší patrová budova v jižní části města. V roce 1961 byla přestavěna z banky na mateřskou školu. Má bohatou historii, vedenou v kronikách školy. Po rozsáhlé rekonstrukci, splňuje  zařízení hygienické normy. Kapacita školy je 60 dětí. V prvním patře jsou 3 třídy s hernami, tělocvična, umývárna a WC. V tomto patře je také ředitelna. V přízemí budovy je umývárna s WC, sprchový kout, šatny dětí, šatna a WC pro personál. Dále také kuchyně, jídelna, kancelář vedoucí ŠJ a herna pro ranní a odpolední činnosti dětí. Rozlehlá chodba a schodiště jsou vyzdobeny dětskými pracemi a za šesti výlohami jsou stálé výstavky, které propagují činnosti v MŠ. Na budovu navazuje rozlehlá oplocená školní zahrada, vybavená pro hry dětí. Nachází se zde skluzavka, domeček sloužící k odpočinku a hrám, houpadla, kolotoč, tabule na kreslení, pískoviště a průlezky. V letních měsících máme na zahradě pro děti nafukovací bazén, který slouží k osvěžení dětí. Na vycházky chodí děti do okolí školky, využiváme park u kostela a dětské hřiště. Při delších vycházkách si prohlížíme město, zámek a zámeckou zahradu. Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a veřejností. Články o dění ve školce uveřejňujeme v Duchcovských novinách a na stránkách MŠ. Často navštěvujeme ZŠ, ZUŠ, knihovnu, divadlo a kino. Spolupracujeme také s DDM Sluníčko, který pro předškolní děti připravuje různé sportovní, výtvarné a manuální činnosti.