Režim dne

Časové údaje se mohou posouvat vzhledem k různým činnostem dětí

I. a II. Třída

 • 6:00 - 7:30 - Scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
 • 7:30 - 8:00 - Ranní hry, didakticky cílené  činnosti ( záměrné i spontánní ) ve skupinách i individuálně, jazykové chvilky, smyslové hry
 • 8:00 - 8:15 - Ranní cvičení - relaxační cvičení, jóga
 • 8:15 - 8:40 - Hygiena, svačina
 • 8:40 - 9:10 - Společná didakticky cílená činnost, hygiena, příprava na vycházku
 • 9:10 - 11:15 - Pobyt venku, hygiena
 • 11:15 - 12:10 - Oběd, hygiena, příprava na spánek
 • 12:10 - 14:00 - Pohádka, spánek, hygiena
 • 14:10 - 14:30 - Svačina, hygiena
 • 14:30 - 16:00 - Odpolední zájmové činnosti dětí  


III. Třída

 • 6:00 - 7:30 - Scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
 • 7:30 - 8:15 - Ranní hry, didakticky cílené činnosti ( záměrné i spontánní) ve skupinách i individuálně, jazykové chvilky, smyslové hry
 • 8:15 - 8:45 - Ranní cvičení - relaxační cvičení, jóga
 • 8:45 - 9:10 - Hygiena, svačina
 • 9:10 - 9:40 - Společná didakticky cílená činnost, hygiena, příprava na vycházku
 • 9:40 - 11:45 - Pobyt venku, hygiena
 • 11:45 - 12:15 - Oběd, hygiena
 • 12:15 - 14:30 - Úkoly pro předškoláky, didakticky cílené i spontánní činnosti ve skupinkách i individuálně

 • 14:30 - 14:45 - Svačina

 • 14:45 - 16:00 - Odpolední zájmové činnosti, hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností